http://www.mega-net.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/936546topnowe.jpg http://www.mega-net.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/625434animacja_meganet_02.jpg
 • 0
 • 1

Znajdź nas na Facebooku

Certyfikaty

Newsletter

Chcesz otrzymywać aktualności - Zapisz się do newslettera.

logo_ig

Ankieta - Internet

Skąd łączysz się do naszej sieci internet ?
 
Home > Aktualności > Ulga na Internet
Ulga na Internet

MegaNET s.c. przypomina że wystawione przez nas faktury VAT za dostęp do sieci internet można odliczać od podatku wypełniając swoje zeznanie podatkowe PIT.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760zł.

 

 

Odrębne regulacje prawne dotyczą telepracy. Telepracownik powinien otrzymać własne łącze w domu, albo też otrzymać ekwiwalent za wykorzystywanie własnego sprzętu. Jeżeli taki ekwiwalent za łącze został wypłacony, ulga z tytułu użytkowania sieci Internet w domu, w części pokrytej tym ekwiwalentem, nie przysługuje.

Ulgę można odliczyć jedynie w zeznaniach PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

Warunki

 1. Odliczeniu podlegają zarówno abonamenty za stałe łącza, jak i opłaty za dostęp wdzwaniany do Internetu. Zdaniem ekspertów PIT.pl z powodu braku możliwości dowodowych należy uznać, ze dostęp poprzez telefonię komórkową w większości wypadków nie będzie mógł być przedmiotem odliczeń. PIT.pl otrzymał jednak sygnały o Urzędach Skarbowych nie kwestionujących takich odliczeń, jeżeli na fakturze podany jest adres miejsca zamieszkania. Radzimy jednak dużą ostrożność w zakresie bezprzewodowego dostępu do Internetu. Takie sygnały docierają do nas coraz częściej.
 2. Zdaniem Zespołu PIT.pl odliczeniu nie podlegają opłaty instalacyjne za założenie stałych łącz, możliwe jednak, że ministerstwo przyjmie korzystniejszą dla podatników interpretację.
 3. Odliczeniu podlegać będzie wydatek nie zwrócony podatnikowi, np. zwrócona pracownikowi przez zakład pracy część abonamentu nie może zostać przez tego pracownika odliczona.
 4. Odliczeniu podlegają wydatki, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Małżonkom przysługują odrębne limity odliczeń, pod warunkiem, że oboje będą posiadać dowody wpłaty i faktury (albo wspólne dowody wpłaty i faktury). Nie znaczy to, że oboje mogą odliczyć po 760zł, ale że oboje mogą odliczyć w sumie tyle, ile wydali w danym roku na Internet, nie więcej jednak niż 760 zł każde z nich. To samo dotyczy innych osób zamieszkałych pod tym samym adresem - jeżeli kilka osób zamówi kosztowne łącze wspólnie, każde opłaci swoją część, a faktura będzie opiewać na wszystkich usługobiorców - nie będzie problemów z rozliczeniem kosztów jednego łącza przez kilka czy nawet kilkanaście osób. Poznaj zdanie dostawców Internetu.
 6. Miejsce zamieszkania, w stosunku do którego dokonywane jest odliczenie, powinno być zgodne z miejscem zamieszkania, określonym w formularzu NIP-1 lub NIP-3, złożonym w urzędzie skarbowym. Nie musi to być miejsce zameldowania, jednak musi to być faktyczne miejsce zamieszkania podatnika. W przepisie mowa jest o jednym lokalu (budynku), toteż podatnicy posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny połączony z Internetem, będą musieli się zdecydować na odliczanie wydatków z jednego z nich.

Jeżeli podane w formularzu NIP-1 masz inne miejsce zamieszkania, niż to, w stosunku do którego odliczasz Internet, złóż formularz aktualizacyjny NIP-1 albo NIP-3.

Dokumenty

Dla dokonania odliczeń niezbędne jest posiadanie dowodu zapłaty (wpłata, przelew, przekaz pocztowy). Dowód ten powinien być wystawiony na nazwisko podatnika, powinien to być przelew z konta podatnika albo dowód wpłaty, na którym podatnik figuruje jako wpłacający. Nie wystarczy przelew np. z konta żony z podaniem nazwiska podatnika jako zobowiązanego (np. w tytule przelewu).

Wysokość wydatków musi być udokumentowana fakturą VAT w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Wynikają z tego następujące wnioski:

 • zarówno wpłata, jak i faktura, powinny być wystawione na tę samą osobę - na podatnika dokonującego odliczenia;
 • możliwe jest odliczenie wpłat dokonanych w roku 2009 za inne okresy rozliczeniowe pod warunkiem posiadania faktury VAT (bez względu na datę jej wystawienia);
 • nie jest możliwe odliczenie wydatków na podstawie faktury (rachunków) wystawionych przez podmioty zagraniczne, nie będące podatnikami w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług;
 • nie jest możliwe odliczanie wydatków na podstawie umowy oraz dowodów wpłaty, jeżeli nie została wystawiona faktura VAT, niemniej jednak większość dostawców internetu z własnej inicjatywy rozpoczęło powszechne fakturowanie usług.

Co prawda ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, że wymagany jest dowód zapłaty. Stwierdza jedynie, że odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą. Zespół PIT.pl zwraca jednak uwagę na fakt, że fakturą podlega udokumentowaniu wysokość wydatku, natomiast sam fakt poniesienia wydatku podatnik powinien udokumentować w jakikolwiek sposób, w tym poprzez przedstawienie dowodu zapłaty. Odliczyć bowiem można jedynie kwoty wydatków faktycznie poniesionych. W przyszłości może okazać się, że nawet w braku obowiązku posiadania dowodu zapłaty fiskus może sprawdzić fakt poniesienia wydatku, jak uczyniono to z ulgami na rzecz osób niepełnosprawnych, do których stosowania nie były wymagane żadne dokumenty, jedynie oświadczenie.

Ministerstwo Finansów w piśmie nr PB5/MC-033-29-368/05 z dnia 25 lutego 2005r. wskazało wyraźnie, że warunkiem odliczenia jest posiadanie przez podatnika zapłaconej faktury.

Kiedy odliczać?

Rozliczający się samodzielnie na zasadach ogólnych (dawniej PIT-5) mogą dokonać odliczeń w ciągu roku podatkowego, pomniejszając podstawę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki o kwotę wydatków udokumentowanych dowodem wpłaty i fakturą.

Rozliczający się na podatku liniowym (dawniej PIT-5L) mogą dokonać odliczeń dopiero w rozliczeniu rocznym PIT-36 lub PIT-37, o ile uzyskają dodatkowe dochody, które nie będą opodatkowane podatkiem liniowym (od dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie jest możliwe odliczenie wydatków z tytułu ulgi internetowej).

Pozostali podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (składający PIT-37, PIT-36) rozliczą ulgę dopiero w zeznaniu rocznym.

Ryczałtowcy mogą rozliczać ulgę internetową w trakcie roku podatkowego, a opłacający kartę podatkową, nie mają prawa do jej rozliczenia. Osoby duchowne opłacające podatek zryczałtowany również nie mają prawa do odliczenia ulgi internetowej od tego zryczałtowanego podatku.
Odliczeniu od dochodu podlega 760 zł, toteż w zależności od sytuacji odliczenie może przynieść 22,80 zł rocznie (ryczałtowcy przy podatku 3,0%), poprzez 144,40 zł (zasady ogólne, podatek 19%) do 304,00 zł (zasady ogólne, podatek 40%).

W przypadku poniesienia w roku podatkowym wydatków przekraczających 760 zł odliczeniu podlega jedynie kwota 760 zł.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (tzn. że faktycznie nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu: z działalności gospodarczej, zlecenia, umowy o dzieło, praw autorskich). Z tego też powodu w żadnym z wypadków nie zostanie odliczony podatek VAT, a odliczeniu podlega kwota brutto (z VAT), czyli kwota "do zapłaty" z faktury.

Wydatki można odliczyć jedynie raz: od podatku dochodowego (PIT-36, PIT-37) albo od ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Podatnicy podatku liniowego nie mogą odliczyć omawianych wydatków od dochodu z działalności gospodarczej (PIT-36L), a jedynie od innych swoich dochodów.

Fachowe rozmnożenie ulgi na Internet

W roku 2009 możesz odliczyć koszty połączeń internetowych, w sumie 760 zł. To nieco ponad 63 zł miesięcznie. Płacisz więcej? Poproś o pomoc: małżonka, ojca, matkę, brata, córkę, dziadka i babcię, a odliczysz ponad 500 zł miesięcznie. Jak to zrobić?

Zawrzyjcie wszyscy razem umowę z dostawcą usług internetowych. Dostawca wystawi fakturę na wszystkich nabywców usługi. Każdy z nich opłaci za siebie swoją część łącza. W ten sposób każdy skorzysta ze swojego limitu odliczeń.

Możliwość dokonania odliczeń na takich właśnie zasadach potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie nr PB5/MC-033-29-368/05 z 25 lutego 2005r. Nie skorzystałeś z niej w latach ubiegłych? To może zamów już teraz kilkugigowe łącze i skorzystaj z rozmnożonej fachowo ulgi na Internet.

Uwaga - kwoty wynikające z faktur wystawionych na więcej, niż jedną osobę, można odliczyć tylko raz. Np. faktury na łączną kwotę 760 zł rocznie wystawione na małżonków odliczyć mogą: mąż 380 zł i żona 380 zł.

Zwrot za łącze

Jeżeli podatnik otrzyma zwrot wydatków za łącze, np.:

 • wystawiona zostanie po czasie faktura korygująca zmniejszająca należność;
 • otrzyma zwrot jako telepracownik;
 • otrzyma zwrot w jakikolwiek sposób od jakiejkolwiek osoby, nawet od rodziców,

wówczas ulga w tym zakresie nie przysługuje, a odliczone kwoty trzeba skorygować i dopłacić podatek z odsetkami za zwłokę.

Niezależnie od tego taki zwrot może być opodatkowany - faktury korygujące nie rodzą takiego obowiązku, u telepracowników będzie to świadczenie za wykorzystywanie sprzętu, wolne od podatku, ale może też zdarzyć się, że będzie to opodatkowane świadczenie związane z promocją itp.

źródło: pit.pl